Oferta

Doradzamy w zakresie

  • Wymagań prawnych dla produktów podlegających pod znak B
  • Deklaracji przeznaczenia produktu, nazwy, instrukcji i oznaczeń opakowania
  • Oceny dokumentacji dla produktów i grup produktów
  • Wyboru laboratorium badawczego i negocjacji warunków badania (termin, cena, zakres)
  • Opisu wyników badań wraz z opinią o produkcje
  • Kontroli oznakowania konkurencyjnych wyrobów na rynku
  • Testów użytkowych i porównawczych wybranych produktów
  • Współpracy z Inspekcją Handlową, Urzędem Celnym
  • Weryfikacji produktu w zakresie Dyrektyw-CE,CPR, Norm niezharmonizowanych ( system 1+/1/2+/2/3/4) – (EOC vs KOT ? deklaracja właściwości DoP)
  • Wyboru ścieżki oznakowania odpowiedniej dla produktu ( CE /305/2011// Znak B / brak oznakowania )